Kinesitherapie bij neurologische aandoeningen

KINESITHERAPIE BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

Arne Michiels

 

Pediatrisch kinesitherapeut

Neurologische revalidatie

Psychomotoriek


Op afspraak

 

arne@dekubusmerchtem.be

 

+32 486 98 44 60

DOELGROEP


Zowel kinderen als jongvolwassenen tot 18 jaar kunnen in de praktijk terecht voor de revalidatie van neurologische aandoeningen.

Ik kan hulp bieden bij het verbeteren en behouden van hun beweeglijkheid, evenwicht, kracht en andere vaardigheden die nodig zijn om te kunnen participeren in de klas, op de speelplaats, tijdens hobby's en of in het latere leven.


Mijn specialiteit ligt in:


    • Neurologische problemen: cerebrale parese, spina bifida, spiertziekte zoals duchenne, ...
    • Muskuloskeletale problemen: spierverkorting, scoliose, houdingsafwijking, beenlengteverschil, botbreuk,...
    • Ontwikkelingsproblemen: asymmetrie, dystonie, dyspraxie,...DOELSTELLING


Het doel van de neurologische kinesitherapeut is in eerste instantie de gevolgen van een neurologische aandoening beperken en het herstel zo goed mogelijk begeleiden, onder andere door het verbeteren van de motorische functies van het kind/de jongvolwassene. De therapie wordt aangepast naar de noden en de doelstellingen van het kind in samenspraak met zowel het kind als de ouder(s).


De behandeling is een combinatie van oefentherapie en andere therapieën gericht op het herstel van het centrale zenuwstelsel en de relevante functies. Rekening houdend met de coördinatie, balans, kracht, mobiliteit en flexibiliteit van het kind.


We streven naar het behouden en verbeteren van een kind zijn/haar zelfredzaamheid in het dagdagelijkse leven en we stimuleren en ondersteunen het kind en de ouder in een actieve levensstijl.


WERKWIJZE


Aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. U dient te beschikken over een voorschrift voor kinesitherapie. 


Na aanmelding wordt de hulpvraag verduidelijkt en een kinesitherapeutisch onderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan worden daarna doelen voor de therapie opgesteld, hier gaan we samen mee aan de slag. 


De behandeling bestaat uit het aanleren en inoefenen van vaardigheden en motorische taken. Dit doen we steeds op een uitdagende en speelse manier. 


Na elke sessie wordt kort besproken wat ingeoefend werd en waar we nog verder aan werken. TARIEVEN (klik)


Geconventioneerd